Přijďte se podívat na novou výstavu pro měsíc prosinec  🙏🏻

Tradiční, každoroční prodejní výstava výrobků malých i velkých dětí z Centra pro všechny

Výtěžek z prodeje půjde na podporu a činnost dětí a mládeže s postižením

Autoři: děti z Centra pro všechny